Prekių Keitimas

Prekių Keitimas

 1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklės“, nustatytais atvejais ir sąlygomis.
 2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.
 3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
 4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  3. kad prekė būtų pakeista į analogiška tinkamos kokybės preke"

  4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
 5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 4 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 4 punkte numatytą būdą.
 6. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
 7. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, kurio forma pateikiama mūsų elektroninės parduotuvės tinklapyje. Tinkamai užpildytą Prašymą Pardavėjui reikia atsiųsti elektroniniu paštu shop@trivilita.lt. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vienas iš Taisyklių 5 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas, (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis, pirkimo žinutė suteikta apmokėjus produktus) nuotraukos, kuriose matytųsi gaminio kokybės neatitikimas..