UAB „Trivilita“ veiklos produktyvumo didinimas

UAB   Trivilita  baigė  vykdyti   projektą "UAB  Trivilita veiklos  produktyvumo  didinimas,  diegiant  šiuolaikiškus  vadybos  metodus",  projekto  Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-183, kurio dėka įmonėje  įdiegtas  LEAN vadybos metodas 

UAB „Trivilta“ – lietuviško  kapitalo  įmonė,  gaminanti  produkciją,  tenkinančią  ne tik ES, bet ir visame pasaulyje taikomus reikliausius kokybės standartus. Siekdama didinti produktyvumą  bei  konkurencingumą įmonė 2014 spalio  mėn.  sėkmingai   baigė  įgyvendinti   dar  2013 gegužės  mėn.  pradėtą  projektą,  kurio  esmė  - problemini pagrindinių  bendrovės veiklos  procesų optimizavimas pagal LEAN vadybos metodą.  Įdiegto  LEAN  vadybos  metodo dėka  sutvarkyti  įmonės  veiklos  procesai, užtikrinant   nuolatinį  įmonės  veiklų  efektyvumo  ir kokybės augimą, atsisakyta nereikalingų  išlaidų  ir neefektyvios veiklos.  Projekto  dėka  pagerinta įmonės  procesų sąveika, profesinės rizikos valdymas, identifikuotuos įmonės valdymo stipriosios ir silpnosios vietos.                

Projektas "UAB  Trivilita  veiklos  produktyvumo  didinimas,  diegiant  šiuolaikiškus  vadybos  metodus", projekto  Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-183  iš dalies finansuojamas  ES lėšomis  pagal  Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę  Procesas LT”. Projekto finansavimui iš  Europos regioninės paramos  fondo  skirta  50  proc. projekto išlaidų, bendra  projekto vertė 120  tūkst. Lt.

 

Grįžti į pradžią
Kontaktai

UAB Trivilita
Tilžės g. 227, LT-76200 Šiauliai, LT

Tel. +370 4 154 5127
Faks. +370 4 159 6071

info@trivilita.lt